Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, huurders en leveranciers? U leest het in deze privacyverklaring.

 

Over ons

Shannonweg.nl is de informatiewebsite voor bedrijfs- en kantoorruimte aan de Shannonweg en Prestwickweg, gelegen direct tegenover het ladingcentrum van Schiphol.

Dit complex is in eigendom van Solidiam N.V., een multidisciplinaire vastgoedonderneming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers, geïnteresseerden, huurders en leveranciers is Solidiam N.V. verantwoordelijk. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

U vindt Solidiam N.V. op het volgende adres: Memlingstraat 2, 1077 LR Amsterdam. Met privacygerelateerde vragen kunt u terecht bij privacy@solidiam.com. U kunt via privacy@solidiam.com  een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u het idee hebben dat wij niet goed met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij privacy@solidiam.com en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, huurders en leveranciers) en voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Het plaatsen van cookies kunt u – als u daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie Websitebezoek).
 • Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij uw informatie na 2 jaar.
 • Als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als u vastgoed wilt huren, dan zijn uw gegevens nodig. Uw gegevens worden verwerkt voor het voorafgaande onderzoek en de overeenkomst. Zonder uw persoonsgegevens kan geen huur- of koopovereenkomst met u afgesloten worden. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij uw informatie na 2 jaar.
 • Als u huurder of leverancier wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens bewaren we conform de fiscale bewaarplicht minimaal 7 jaar.
 
Websitebezoekers

Door www.shannonweg.nl worden alleen technische en functionele cookies geplaatst, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw  privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Geïnteresseerden en huurders

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u kantoor- of bedrijfsruimte wilt huren, dan hebben wij bijvoorbeeld gegevens als uw geboortedatum, KvK-gegevens, bankafschriften, een kopie van uw paspoort (zonder BSN) en andere gegevens nodig. Daarnaast zijn uw betalingsgegevens noodzakelijk. Uw contactgegevens zijn verder noodzakelijk voor het doen uitvoeren van onderhoud en een huurderstevredenheidsonderzoeken.

Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partijen die voor de verhuur, verkoop, onderhoud en de administratieve verwerking zijn ingeschakeld.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor kopers en huurders houden we ons aan de fiscale bewaarplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 

Leveranciers

Bent u een zakelijke relatie, bijvoorbeeld een aannemer, leverancier van materialen, makelaar, taxateur of incassobureau? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen samenwerken en contact met u op te kunnen nemen. Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?
 • Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:
 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken en chats;
 • wat u op onze website doet en bekijkt;
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij delen uw gegevens niet zonder goede reden. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • beheerders of makelaars die ons helpen met de exploitatie van ons vastgoed;
 • loodgieters, reparateurs, aannemers en onderhoudsbedrijven om werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • de bank, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
 • incassobureaus en deurwaarders, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
 • taxateurs, makelaars en juridische dienstverleners;
 • advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil;
 • opsporingsinstanties, belastinginstanties en (financieel) toezichthouders;
 • dienstverleners zoals de partijen die belast zijn met onze kantoorautomatisering, accountants en auditors.
 
Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing persoonsgegevens verwerken, in een verwerkersovereenkomst.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Onder gevoelige gegevens verstaan wij o.a. uw burgerservicenummer (BSN) en financiële- en bankgegevens.

 

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van shannonweg.nl.

Versie juni 2020